Rüyada Apartman görmek

Rüyada apartman görmek, yavaş yavaş ve kademe kademe gerçekleşen fakat önemli sonuçlar doğuracak büyük olaylara, hayırlı bir işe, servet sahibi olmaya, apartmanın katına göre var olan mutluluğa, bereketli bir yaşama, sıkıntıya düşmeden gelecek bir gelire, sıkıntılı bir dönem yaşanacağına fakat kısa süreceğine işaret etmektedir.

Rüyada köşk, saray, yüksek katlı bina (apartman) gören kimsenin kazancının artacağına, rızkının bollaşacağına delalet etmektedir. Basık katlı, karanlık bir apartman dairesi gören rüya sahibinin mağrur ve cimri birine işinin düşeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Yeni Bir Apartman İnşa Ettiğini Görmek

Rüyada yeni bir apartman inşa edildiğini gören kimse bekar ise evlenir, hasarlı bir apartman gören kimsenin sağlığı bozulur, apartmanın yandığını görmek ise rüya sahibinin düşmanlarını alt edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada apartman dairesinde olduğunu gören kimsenin aşk hayatı hareketlenecek, gönül işlerinde başarıya ulaşacak manasına gelmektedir.

Rüyada Aprtmanın Merdivenlerini Çıktığını Görmek

Rüyasında apartmanın merdivenlerinden çıktığını gören kimsenin yüceleceğine işaret eder. Merdivenin basamakları yolculuk yapılacağına ve yolculuktaki duraklara; merdivenden indiğini gören kimsenin yolculuktan döneceğine delalet etmektedir.

Rüyasında yüksek bir apartmandan düştüğünü gören kimsenin başarısız olacağına, işinde gerileyeceğine işaret etmektedir.

Rüyasında yüksek bir apartmanın en üst katına çıkmak ise önceki yorumun tersidir ve başarının onunla olacağına, yükseleceğine işaret etmektedir. Bazen de rüyada çok katlı apartmanlar görmek iş olarak tabir edilir, rüya sahibi iş konusunda sıkıntı yaşıyorsa güzel bir işe gireceğine tabir edilir. Rüyasında güzel döşenmiş, zengin bir apartman dairesinde olduğunu gören kimsenin refaha ve zenginliğe ulaşacağına, kafasındaki sıkıntıların son bulacağına, rahat bir nefes alacağına işaret etmektedir.

Rüyada Apartmanı Su Bastığını Görmek

Rüyada apartmanı su basması bolluğa, sevindirici bir haber alınacağına işaret etmektedir.

Rüyasında apartmandan aşağı düştüğünü gören kimsenin hayırdan kötülüğe düşeceğine işaret eder.

Rüyasında apartmanının, evinin yan yattığını gören kimsenin hayırlı bir evladı olacağına tabir edilir.

Rüyasında apartmanın ışıklarının yandığını gören kimsenin aydınlık bir yaşamı olacağına, gözde bir hayat yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada apartman boşluğunda olduğunu gören rüya sahibi ruhsal olarak boşlukta ve kendini yalnız hissetmekte olarak tabir edilir. Rüyada apartman boşluğundaki kimse çaresiz ve kimsesiz hissettiği bir durum yaşayacak şeklinde tabir edilir.

Rüyada bir apartmanın temelini gören kimsenin yeni ve radikal kararlar alacağına, yaşamında kökten bir değişiklik yapmak istediğine, yeni bir işe karşı niyetlendiğine ve bu işi yapabileceğine olan inancının tam olacağına işaret etmektedir.

Rüyasında bir apartmanda asansör ile çıktığını gören kimsenin yakın zamanda kısa mesafeye bir yolculuk gerçekleştireceğine delalet etmektedir.

Rüyada Apartman Sahibi Olduğunu Görmek

Rüyada apartman sahibi olduğunu gören rüya sahibi kimsenin zahmetsiz bir servet, bir miras elde edeceğine işaret etmektedir. Bu rüya bazı durumlarda da rüya sahibinin aklında olmayan bir kimsenin bir şekilde aklına ve gönlüne gireceğine de işaret edebilir.

Rüyada apartmanının bahçesini çiçekler dikerek renklendirdiğini gören kimsenin evlatlarından birini evlendireceğine işaret etmektedir.

Rüyada apartmanı inşaat halinde gören kimsenin kendince kafasına takmış olduğu problemleri ve eksikleri vardır manasına gelir. Rüyayı gören kimsenin kişisel olgunluğa ulaşmadığına, henüz öz yeterliğe sahip olmadığına, kendine karşı güven duymadığına işaret eder. Rüya sahibi bunları fark ederek kendini geliştirecek ve (rüyadaki gibi apartmanın eksik yerlerini tamamlayacak) eksikliklerinden kurtulacak şeklinde tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda yeni yapılan bir bina gören kimse için birikim yaptığı parasının üzerine bir para ekleneceğine, ailesinden ya da eşinden veyahut eşinin ailesinden gelecek bir destek ile bu paranın katlanacağına ve bu sayede taşınmaz bir mal elde edileceğine işaret etmektedir.

Rüyada Apartmanın Yıkıldığını Görmek

Rüyasında bir apartmanın yıkıldığını gören rüya sahibinin yaşadığı bazı sorunlar sebebi ile arkadaşlıklarının, ilişkisinin ya da ailesinden biri ile olan bağının kopma noktasında olduğuna ve kurtarmak için çaba harcaması gerektiğine aksi takdirde geri alınamayacak sonuçlar doğuracağına delalet etmektedir. 

Rüyasında apartmanının yıkıldığını gören kimse fark etmeden birinin gönlünü kırmış ve karşısındaki insanın canını yakmış demektir, son zamanlarda yaptığı davranışları gözden geçirmeli ve helallik istemeli şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Apartman Yaptırdığını Görmek

Rüyada apartman yaptırdığını gören kimsenin dünya yaşantısında çok çalıştığını gösteren bir bilinçaltı rüyası olarak da tabir edilebilir, rüya sahibinin dinlenmesi gerektiğine, çok çalışıp kendini yormaması gerektiğine de tabir edilir.

Rüyasında bir apartmanın önünden geçerken yüksekliğine bakıp şaşıran ve hayran olan kimse girişeceği bir işte şaşkınlık yaşayacak ve başarılı olmak konusunda kendine güveni olmayacak manasına gelir.

Rüyada Apartmana Sahip Olduğunu Görmek

Rüyada bir apartmana sahip olduğunu gören ve satışa çıkaran kimsenin toplumda hoş karşılanmayan yollarla kazanç elde etmesine, haram yolları kendine huy edinmesine ve adım adım batağa saplanmasına işaret etmektedir.

Rüyasında köyde apartmanların çok olduğunu gören kimse garip bir durum yaşar ve buna alışamaz şeklinde yorumlanır. Rüyada yüksek bina sıkıntı ve strese işaret eder.

Rüyasında terk edilmiş bir apartmanda oturduğunu, merdiveninde ya da merdiven boşluğunda durduğunu gören kimsenin hırsı için, hayalleri için yakınlarını hiçe saydığına, çevresindeki bazı insanları kırdığına ve onları kendine küstürdüğüne; bu sebeple manevi olarak terk edildiğine işaret etmektedir.

Rüyada apartmanın merdivenlerini sabunlamak, yıkamak haram para elde edeceğinize (bu faiz olabilir) ve bu gelir ile nefsinize dair alışverişler yapacağınıza, isteklerinize sahip olacağınıza işaret etmektedir. Rüyada apartmanı yıkayan başka insanlar görmek, rüyayı görenin vaktiyle birine borç verdiğine, o borcun misli ile rüyayı görene ödeneceğine işaret eder. Bazen de bu rüya vefa borcu anlamına gelir ve rüyayı görenin yaptığı bir iyiliğin vakti geldiğinde kendisine döneceğine işaret etmektedir.

Rüyada Apartmanın Gürültülü Bir Şekilde Çökmesini Görmek

Rüyasında apartmanın gürültülü bir şekilde çökmesi genel olarak hayır karşılanmaz ve iyi yorumlanmaz. Rüyayı gören kimsenin bir kayıp yaşayacağına ve çok üzüleceğine işaret etmektedir. Fakat iyi olarak yorumu ise şöyledir; yeni girişeceği bir iş için rüya sahibi eski olan tüm işlerini, ardında bıraktıklarını yıkarak adeta gemileri yaktığı tabiri ile yorumlanır ve yeni işinde başarılı olması için bunun gerekli olduğuna inanarak emin adımlarda yolunda gideceğine  tabir edilir.

Rüyada Apartman Satın Aldığını Görmek

Rüyada bir apartmanı satın aldığını gören rüya sahibi derde düşer, kendine yük edinir şeklinde yorumlanır. Her şeyi kendine dert edinmesi sebebi ile yakında alacağı bir habere üzülecek ve bunu da kendine dert edecek şeklinde tabir edilir.

Rüyada apartmanın kapısını görmek, kapısında oturmak rüya sahibinin başkaları tarafından taklit edildiğine işaret eder.

Apartman kapısını yıkadığını gören kimse halk içinde doğru davranışları ile insanlara örnek olur ve saygın bir yer kazanır diye yorumlanır. Büyük, geniş, renkli apartman kapısı gören kimse güçlü ve heybetlidir ve insanların onu takip ettiğine, onun yolundan gittiğine işaret eder. Dar ve küçük bir apartman kapısı gören rüya sahibinin ise kendisini küçük düşürmek ve aşağılamak için sıra bekleyenlerinin olduğuna, kendine dikkat etmesi gerektiğine işaret eden bir rüyadır.

Rüyada birden çok apartmanın tek bir bahçede olduğunu gören, bir site gören rüya sahibinin etrafından arkadaşları ve akrabaları eksik olmaz, zor zamanında yanında olurlar diye yorumlanır. Yan yana ya da arka arkaya büyük apartmanlar görmek ise aile içinde kazanılacak başarılara delalet etmektedir.

Rüyada Apartman Boyadığını Görmek

Rüyasında apartman boyadığını gören kimsenin genel olarak izlendiğine ve onu izleyen gözlerin pek hayırlı olmadığına, kem gözlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eder.

Rüyada apartmanı pembeye boyadığını gören kimsenin mutlu ve huzurlu bir yaşamının olacağına, kendine hiçbir şeyi dert etmeyeceğine yorumlanır. Apartmanı siyaha boyayan kimsenin sıkıntılı günler geçireceğine tabir edilir.

Apartmanı yeşile boyadığını gören kimsenin ise iç huzuru aradığına, maneviyata yöneleceğine işaret etmektedir.

Apartmanı kireç beyaza boyadığını gören rüya sahibinin monoton bir hayatının olduğuna, değişiklik yapmasının zamanının geldiğine işaret etmektedir.

Rüyada apartmanı kırmızıya boyadığını gören kimsenin ise çevresinde göremediği bir tehlike vardır ve gözünü açmalı, bu tehlikeyi bertaraf etmeli şeklinde tabir edilir.

Rüyada apartmanı sarıya boyadığını gören kimsenin tanıdıklarından birinin kısa süreli bir hastalığı olduğuna ve geçtiğine işaret etmektedir.

Rüyada apartmanı çok hızlı boyayıp bitirdiğini gören rüya sahibinin bu rüyası; tüm çevresinin bir yöne bakarken kendisinin farklı bir yönde bir işi gizlice bitireceğine işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir