Rüyada Kadın görmek

Rüyada Kadın görmek

Rüyada kadın görmek hayra ve rahata, isteklere kavuşmaya işaret eder. 

Ebu Said El-Vaiz'e göre rüyada kadın görmek kalıcı olmayan, geldiği gibi giden mala delâlet eder.

Cafer-i Sadık'a göre rüyada kadın görmek mutluluk ve murada, dünyaya, iş ve mesleğe, bolluğa, kıtlığa ve darlığa, zenginliğe işaret eder. 

İbn-i Sirin'e göre rüyada genç kız görmek erkek için mutluluk ve murada, yaşlı kadın görmek dünya ve dünya uğraşına, güzel ve bakımlı bir kadın görmek nimetin bolluğuna, çirkin ve zayıf kadın görmek darlığa ve kıtlığa, mutlu ve süslü kadın görmek murada, asık suratlı, çirkin ve yaşlı kadın görmek durumun kötüleşmesine ve murada erilemeyeceğine delâlet eder. 

Cabir Mağribi'ye göre rüyada fesat ehli kadın görmek dünya ehli için bolluğa, ahiret ehli için ise ilim ve hayra işaret eder.

Nablusi'ye göre rüyada görülen kadın güzelse hayırlı ve rahat geçecek bir seneye işaret eder. 

İbn-i Kesir'e göre rüyada kadın görmek hapis ve ortağa delâlet eder. 

Kirmani'ye göre bir kadının rüyasında erkek cinsel organı olduğunu görmesi hamile kalacağına ve çocuğu olacağına, erkeklik organıyla cinsel ilişkiye girdiğini görmesi çirkin bir iş yapacağına, bir kadının aslında genç olup da rüyasında kendini yaşlanmış olarak görmesi din ve dünya hayrı göreceğine işaret eder.

Neşeli kadınlar görmek keyfinizin yerine geleceği bir işle meşgul olacağınıza işaret eder.

Asık suratlı, çirkin ve yaşlı kadın görmek; durumunuzun kötüye gideceğine ve muradınıza eremeyeceğinize işarettir.

(Kadınlar için) genç bir kadın olmanıza rağmen rüyada kendinizi yaşlanmış olarak görmek; din ve dünya hayrı göreceğinize işaret eder.

(Kadınlar için) erkek olduğunuzu ve erkek elbisesi giydiğinizi görmek; iffetli ve dindar bir kadınsanız, hayra; değilseniz, kötüye işarettir.

Tabir bakımından rüyada yabancı bir kadını görmek, tanıdık bir kadını görmekten daha iyidir.

Bir yabancının eşinize dokunmaya çalıştığını görmek; eşinizin akrabalarının zengin olacaklarına işaret eder.

Eşinizin yabancı erkeler ararsında fesatla şöhret bulduğunu görmek; iyilik ve menfaat göreceğinize delalet eder.

Eşinize mızrak veya kılıçla vurduklarını görmek; bir erkek çocuğunuz olacağına işarettir.

Çağdaş Ulema: Kadın görmek; küçük sorunlarla karşılaşacağınız şeklinde rüya tabiri yapılır.

Hamile kadın görmek; sevineceğiniz şeklinde rüya yorumu yapılır.

Uzun saçlı kadın görmek; mutluluğa işaret eder.

Kızıl saçlı kadın görmek; takibe alınacağınıza delalet eder.

Esmer veya kumral kadın görmek; hastalığa işaret eder.

Saçı örgülü kadın görmek; güzel bir eğlence yaşayacağınıza delalet eder.

Bir kadını kucağınıza aldığınızı görmek; bir tartışma yaşayacağınıza işaret eder.

Bir kadının gönlünü çeldiğinizi görmek; bazı dalkavuklarca aldatılacağınıza işaret eder.

Bir kadın tarafından sevilmek; bir kargaşa yaşayacağınıza delalattir.

Genç ve çıplak bir kadın görmek; boş arzular peşinde olduğunuzun habercisidir.

Bir kadını yüksek bir yerden inerken görmek; huzur ve mutluluğa işaret eder.

Yaşlı bir kadını öpmek; evlilik konusunda tartışma yaşayacağınıza ve büyüklerin sözünü dinlemeniz gerektiği şeklinde rüya tabiri yapılır.

Bir kadını dua ederken görmek; iyi bir fırsat yakalayacağınızın habercisidir.

Makyajlı bir kadın görmek; ikiyüzlülüğe işaret eder.

Çocuklu bir kadın görmek; endişeye delalet eder.

Çocuklu bir kadını kalabalık bir ortamda görmek; hoşlanmayacağınız bir şeyle karşılaşacağınıza işaret eder.

Bir kadını güzel ayakkabılarla görmek; güzel vakit geçireceğinizin habercisidir

Bir kadını pijamalarıyla görmek; tembelliğe işaret eder.

Çok sayıda kadını bir arada görmek; misafir ağırlayacağınıza, bir kadının cinsel organını görmek; cinsel dürtülerinizin tatmin olmadığına, bir kadınla ailevi ilişki kurmak; arzu ve beklentilerinizin yerine geleceğine işaret eder.

Çok sayıda kadınla sohbet etmek; başkalarının dedikodularının kurbanı olacağınıza işarettir.

Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir.

Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir.

Rüyada görülen ve tanımadığı buğday benizli, genç, bezekli bir Arap kadınm tabirce olan hayırlılığını anlatmak mümkün değildir.

Şişman kadın senenin ucuzluk ve bolluk olmasına, zayıf kadın da senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine delalet eder.

Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benizli olan kadındır. Bunların da tanınmayanı tanınanından daha hayırlıdır.

Rüyanızda siyah bir kadın görmeniz hayra yorumlanmaz.

Rüyanızda birtakım kadınları atlara binmiş olarak görmeniz; birçok işçinin o yere çalışmak maksadıyla geleceklerine yorumlanır.

Rüyanızda eşinizin size başka bir kadını tanıttığını görmeniz; hanımınızdan ayrılacağınıza veya aranızda bir anlaşmazlık çıkacağına işaret eder

Rüyanızda karınızı sırtınızda taşıdığınızı görmeniz; eşinizden sakladığınız bir sırrınızın bulunduğuna, rüyanızda tanımadığınız bir kadını öldürdüğünüzü görmeniz; malî durumunuzun bozulacağına, iflâs edeceğinize yorumlanır.

Rüyanızda kadınların size sırt çevirdiklerini görmeniz; bu rüyanın aksi ile tabir edilir.

Bir kadının gördüğü kendinden genç kadın onu çekemeyen düşmanına işarettir.

Bir adamın, kendi hanımı yanında başka bir adam görmesi eşinin baht açıklığına, mal ve dünyalığında bolluğa delalet eder.

Kadının kocasına başka bir kadın taktim etmesi, eşiyle arasında bir anlaşmazlık çıkmasına, kadının kasdi olarak erkek gibi giyinmesi yahut yabancıların giyim ve kuşamlarını taklid etmesi onların örf ve adetlerini benimsemelisene, onların sevindikleri şeylere sevinmesine ve fitneye, kadınlar topluluğunda yahut meclisinde kendi arzusu ile oturduğunu görmek miskinliğe işaret eder.

Seyyid Süleyman: Rüyada görülen kadın, güzel olursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye delalet eder.

MollaCami Tabiri: Rüyada görülen kadın, güzel otursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye işarettir.

Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç veferahlığa erişir. Güzel kadın, devamı olmayan maldır.

Bir kimsenin bir kadını Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nehyettiğini görmesi, dince, iyi bir şeye işarettir. Bir kimsenin rüyada bir şehirde silahlı bir takım kadınlan hayvanlara binmiş bir halde görmesi, o şehire gelecek işçilere işarettir.

Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve so a durumunun düzelmesine işarettir.

Hasta birinin rüyada güzel bir kadını sırtına yüklendiğini görmesi, hastalıktan şifa bulmaya delâlet eder.

Zevcesi genç olduğu halde, onu ihtiyarlamış görmekte hayır yoktur.

Rüyada güzel ve genç bir kadınla konuşup sohbet ettiğini veya gülüşüp oynaştığını yahut o kadının odasına girdiğini görmek, feyz ve bereket dolu bir seneye, hayır ve sürura, mal ve rızka delâlet eder.

Rüyada bir kadınla bir eğlence yerinde bulunduğunu ve orada çalgı çalınarak eğlendiğini görmek, müjdeli bir haber alacağına, bir çocuğu olacağına, bekarsa evleneceğine delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir