Rüyada At görmek

Rüyada At görmek

Rüyada at görmek rüya sahibinin muradının hasıl olacağına, çok istediği bir eşyaya sahip olacağına, uzun ya da kısa bir yolculuğa çıkılacağına, iyilik ve ihsana, günahlardan tövbe etmeye, dini inancının artmasına, ibadetlerinin kabulüne, cana yakın bir dosta, güzel ve bereketli bir yaşama, kısmetli bir kimseye, yeni bir kimse ile tanışılacağına, bolluk ve berekete, asalet ve zarafete, güce, izzet ve şerefe işaret etmektedir.  

Rüyada Ata Bindiğini Görmek

Rüyasında ata bindiğini gören kimse yakın zamanda bir haber alacak ve bu haber için yolculuğa çıkacaktır şeklinde tabir edilir.

Rüyada At Aldığını Görmek

Rüyasında at aldığını gören kimsenin itibarını yükselteceğine, yeni bir işe girip adından söz ettireceğine, helal kazanç elde edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Bir At Tarafından Kovalandığını Görmek

Rüyada bir at tarafından kovalandığını gören kimsenin bir hayır tarafından kovalandığına, yakın zamanda kendisini bulacak bir kısmete işaret etmektedir.

Rüyada Atının Kaybolduğunu Görmek

Rüyasında atının kaybolduğunu gören kimsenin eşinden boşanacağına yorumlanır.

Rüyada ahırda at gören kimsenin huzur ve asayişi sağladığına işarettir. Ata binmeye çalışıp binemeyen kimsenin huzursuzluk çıkaracağına tabir edilir.

Rüyasında attan düşen kimsenin bir tehlike ile karşılaşacağına yorumlanır.

Rüyasında beyaz ata binen kimsenin kısmetinin açılacağına, günahlarından tövbe edeceğine işaret etmektedir.

Rüyasında siyah bir at gören kimsenin ise manevi olarak mertebesinin yükseleceğine, ibadetlerini arttıracağına işaret etmektedir.

Rüyada kahverengi bir ata bindiğini gören kimsenin bir dostunun iyiliğinin dokunacağına, rüya sahibini bir musibetten kurtaracağına işaret etmektedir.

Rüyada sarı bir ata binmek hafif bir hastalığa tabir edilir.

Rüyada çıplak attan indiğini gören kimsenin günahlarını terk edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada At ile Konuşuğunu Görmek

Rüyasında at ile konuştuğunu gören rüya sahibi kimsenin insanları şaşırtacak ve kıskandıracak bir işle meşgul olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada yeşil at görmek erkekler için evleneceği kadının inançlı, dindar ve ibadetine düşkün bir kimse olacağına işaret etmektedir.

Rüyasında uysal bir ata bindiğini gören kimsenin ise zengin ve iyi huylu bir hanım ile evleneceğine tabir edilir.

Rüyasında kurşuni renkte bir ata bindiğini gören kimsenin bekar ise yakın zamanda çok hayırlı biri ile evleneceğine tabir edilmektedir.

Rüyasında toprak rengi bir ata bindiğini gören kimsenin yakın bir tanıdığı ile tartışma yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören rüya sahibinin düşmanına karşı galip geleceğine tabir edilir.

Rüyada erkek ata binen kimsenin düşmanlarına korku salacağına tabir edilir.

Rüyasında dişi ata binen kimsenin uğurlu, şerefli bir hanım ile evleneceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kimse evli ise bu durumda bir arazi, arsa sahibi olacağına işaret etmektedir. Kısrak at, tabir olarak zevcedir.

Rüyasında at ile kavga ettiğini, çekiştiğini gören kimse bir büyüğüne karşı gelir, isyan eder şeklinde tabir edilir.  

Rüyada at ya da atın yavrusu olan tayı sevdiğini gören kimsenin duygusal olarak boşlukta olduğuna ya da bazı durumlarda kısmetli olacağına işaret edilmektedir. Huysuz bir ata bindiğini gören rüya sahibinin yalancı ve riyakar biri ile muhatap olacağına işaret etmektedir.

Rüyada kırmızı at gören kimsenin izzet sahibi olup gözde bir kimse olacağına işaret etmektedir. Bu rüya aynı zamanda para kaybı manasına da gelmektedir. 

Rüyasında atın bazı uzuvlarının eksik olduğunu gören rüya sahibinin derece eksikliği yaşayacağına işaret etmektedir.

Rüyasında attan inen kimsenin yapacağı bir işten sonradan pişman olacağına işaret etmektedir. Rüyasında atın kuyruğunun bakımlı ve güzel olması hoş bir insana, at kuyruğunun kesik ya dakırpılmış olduğunu görmesi ise vefat haberi alacağına, vefat eden kimsenin ardından kimseyi bırakmadığına ve isminin unutulacağına işaret etmektedir.

Rüyada atın yem yediğini gören rüya sahibi kimsenin yenilen yem ölçüsünde mal sahibi olacağına işaret etmektedir.

Rüyasında ata yük yüklediğini gören ya da binek olarak kullandığını gören rüya sahibinin büyük bir paraya ortak olacağına, bir mülk elde edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada ata binerek atı koşturduğunu gören kimsenin iş ya da okul yaşamında terfi alacağına, insanların gözünde yıldız olacağına, takdir edileceğine ve gururlanacağına işaret etmektedir. Rüyasında ata bir başkasının bindiğini gören, ata binen bir kimseyi izleyen kimsenin ailesinin dışındaki bir bireyden güzel ve hayırlı haberler alacağına ve sevineceğine işaret etmektedir. Rüyasında at çiftliği gören kimsenin yakın zamanda ormanlık bir yerde bir evde, otelde kalacağına, bir tatile çıkacağına, kafasını dinlemek için inzivaya çekileceğine işaret etmektedir.

Rüyada bindiği atın şaha kalktığını gören kimsenin duyacağı bir haberden ötürü çok çok mutlu olacağına, mutluluğunu yedi düvele duyuracağına, eşini dostunu arayacağına, mutluluğunu paylaşacağına ve isteklerini yerine getireceğine işaret eden mutlu bir rüya olarak tabir edilmektedir. Rüyada ata binip uçtuğunu gören kimsenin dini bir şerefe nail olacağına, yolculuk edeceğine, dünyevi işlerden elini eteğini çekeceğine tabir edilir.

Rüyasında eyersiz, çıplak bir ata bindiğini gören rüya sahini kimsenin güç sahibi olacağına işaret etmektedir. Rüyada çıplak ata bindiğini gören kimsenin hayat şartlarının değişip kötüye gitmesine, işinden görevinden alınacağına, insanlar tarafından hor görülüp aşağılanacağına, sürgün edileceğine, eşinden ayrılacağına işaret etmektedir.

Rüyasında attan indiğini ya da düştüğünü gören rüya sahibinin mevki kaybedeceğine, işinden olacağına, eşinin vefatına, makam ve gücünü yitireceğine işaret etmektedir. Bazı tabirlere göre de rüyada attan düştüğünü görmek elindeki malı har vurup harman savunmaya, bu sebeple malını yitirmeye işaret etmektedir.

Rüyasında attan inip başka bir ata bindiğini gören kimsenin iş değiştireceğine tabir edilmektedir. Rüyasında üzerinde silah, tüfek vb. alet ile ata atlayıp bindiğini gören, atı sürdüğünü gören ve hücuma geçtiğini gören kimsenin halkın canını yakacak hareketlerde bulunacağına, insanları üzeceğine ve nefretini kazanacağına işaret etmektedir.

Rüyada Atının Öldüğünü ya da Hastalandığını Görmek

Rüyasında atının öldüğünü ya da hastalandığını gören kimsenin yakın zamanda bir vefat haberi alara üzüleceğine tabir edilmektedir.

Rüyasında gözleri görmeyen bir at ya da at yavrusu gören ve ona binene kimsenin işlerinin yolundan çıkacağına, geçim sıkıntısı çekeceğine, insanların gözünden düşeceğine, bir düşmanına zulmedeceğine, borç altına gireceğine işaret etmektedir.

Rüyasında at satın aldığını gören kimsenin ya da atını başkasına sattığını gören kimsenin ticari boyutta mal sahibi olacağına ve kazancının katlanacağına, bazı durumlarda da dostu ile arasının bozulacağına ve arkadaş değiştireceğine, insanlara güvenmekten vazgeçeceğine işaret etmektedir. Rüyasında atını değerinden ucuz bir fiyata sattığını gören kimsenin işlerinde sıkıntı çıkar, bir düşmanı tarafından bozguna uğratılır ve maddi kayıp yaşayarak üzülür şeklinde tabir edilir.

Rüyasında atını kestiğini gören kimsenin itibar kaybedeceğine, illegal yollar ile haram para peşine düşüp helak olacağına işaret etmektedir.

Rüyasında at eti yediğini gören kimsenin adını, namını herkesin duyacağına, ün ve şeref yapmaya, eline yüklü miktarda para geçeceğine, o para ile mal elde edeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Evinde At Beslediğini Görmek

Rüyasında evinde at beslediğini gören kimsenin geleceğinin parlak olduğuna, evinin bereketinin artacağına, dostları ile kendi evinde bir davet vereceğine işaret etmektedir. 

Rüyada Atların Yarıştığını Görmek

Rüyasında atlarının yarıştığını gören kimsenin iş yaşamında rakipleri ile yarışacağına işaret etmektedir. Bazen de bu rüya o şehre, o semte çok fazla yağmur yağacağına ve sel olacağına işaret eden uyarıcı nitelikte bir rüyadır.

Rüyada At Arabası Görmek

Rüyasında at arabası görmek, at arabasına ya da faytona binmek rüyayı gören kimse için bir işinin başarı ile sonuçlanacağına, işinde kendinden emin adımlar ile gideceğine, yakın zamanda bir yerdeki aile büyüğüne ziyarete gideceğine işaret etmektedir.

Rüyada at arabasının bozulduğunu ve düştüğünü gören, araba ile birlikte yuvarlanan kimsenin umutsuzluğa düşeceğine tabir edilir.

Rüyasında kendi atına bindiğini gören kimsenin atının onu tanımadığını ve huysuzlandığını gördü ise bu durumda bir kişiden zarar görebileceğine, dikkatli olması gerektiğine işaret eden bir rüyadır.

Rüyasında ata iki kişi bindiğini gören, atı kendisinin sürmediğini gören kimsenin hayatının yönüne başkalarının karar verdiğine, atı süren kişinin yardım bahanesi ile hayatına müdahale ettiğine ve rüyayı görenin bundan rahatsız olduğuna işaret eden bir rüyadır. Bu rüya aynı zamanda bir ortak bularak bir işe girileceğine, ortaklığın bozulacağına ve yakın zamanda kendi işini kurmak için çaba göstereceğine işaret etmektedir.

Rüyasında koşan ve durdurulamayan bir at gören kimsenin hızlı bir işe girip bundan alnının akı ile çıkacağına, muradına yaklaşmasına, arzularını hayata geçirmek için eline fırsat geçeceğine tabir edilmektedir. Rüyada koşan at aynı zamanda çalışan kimse için işlerinin yoğunluğuna, işe yetişme çabasına da tabir edilir.

Rüyasında ata semer bağladığını gören kimse hayatının kontrolünü kendi eline geçirir.

Rüyasında ata semer takılırken atın huysuzlandığını ve kanadığını gören kimsenin önüne birtakım engeller çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyasında yavru at doğduğunu gören kimsenin ailesine yeni bir bebek doğar. Yavru atın ölmesi ise işlerinin ters gideceğine tabir edilir.

Rüyasında yarı at yarı insan olmak, o şekle girmiş birini görmek de yaptığı işlerin tersine döneceğine işaret etmektedir.

Rüyasında atının vurulduğunu gören kimseye çok hızlı bir haber geleceğine bazen de rüya sahibi ile alakalı bir konuda karşısına engeller çıkacağına ancak galip geleceğine işaret etmektedir. Rüyasında atın ayağının kırıldığını, atının düşüp kaburgalarını kırdığını gören kimsenin çok beklediği, sonucunun olumlu olacağına inandığı bir haberin beklediği gibi olmayacağına ve üzüleceğine işaret etmektedir.

Rüyasında atının kanatlarının çıktığını gören kimsenin huzurlu öleceğine tabir edilir. Bu kanatların kırılmış ya da yaralanmış olduğunu gören kimse ölümünde arafta kalır şeklinde tabir edilir.

Rüyada Atına Nal Çakıldığını Görmek

Rüyasında atına nal çakıldığını gören kimsenin talihi ve kısmeti açılır, bekar ise evlenir, evli ise de mutlu bir yuvası olur ve çocuk ile bu yuva taçlanır şeklinde tabir edilmektedir. Bu rüya aynı zamanda uğur ile de tabir edilir, o eve uğursuzluk ve hastalığın uğramayacağına işaret etmektedir.

Rüyada uzaktan at seyretmek müjdeli haber olarak tabir edilir.

Rüyada dizginlenemeyen, azgın bir ata bindiğini gören kimsenin bir günaha ortak olacağına, sıkıntı ve korku yaşayacağına tabir edilir.

Rüyasında bir at sürüsünün hareket ettiğini gören rüya sahibinin bir düğün ya da dernekte ya da matem evinde toplanacak bir sürü kadın göreceğine işaret etmektedir.

Rüyada At Yarışı Görmek

Rüyasında at yarışı görmek, at için bahis oynadığını görmek hayra yorulmamaktadır, işini kaybedeceğine tabir edilmektedir.

Rüyada At Pisliği Görmek

Rüyasında at pisliği gören, at pisliği temizleyen rüya sahibi kimsenin mal sahibi olacağına, maddi destek göreceğine, at pisliğine oturan kimsenin de zahmetsiz para kazancağına, bir mirasa konacağına tabir edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir